دکتر شروین وهاب زاده

دکترای مدیریت کسب و کار

مدیر مجموعه شروین سئو

برنامه نویس ارشد اپلیکشن

طراح ارشد وبسایت

محقق امنیت سایبری

دکتر شروین وهاب زاده

دکترای مدیریت کسب و کار

مدیر مجموعه شروین سئو

برنامه نویس ارشد اپلیکشن

طراح ارشد وبسایت

محقق امنیت سایبری

برچسب: تلگرام

اردیبهشت ۱, ۱۴۰۲ مقایسه شبکه های اجتماعی در ۲۰۲۳

مقایسه شبکه های اجتماعی با هم!   ببینید کدام یک از شبکه های اجتماعی برای شما مفید تر است  اگر…